Мария
Что значит obsesyjna? What doe this mean? Obsesyjna Polish
Aug 23, 2018 6:08 PM
Answers · 4
obsesyjna/obsesyjny (f/m) (przymiotnik (adjective)) - znaczenie (meaning): przymusowy, natrętny - tłumaczenie (translation): obsessive, fanatical, obsessional - kolokacje (collocations): obsesyjna myśl / pasja / miłość / nienawiść / chęć - synonimy (synonyms): fanatyczny, natrętny, chorobliwy Przykłady (Examples): 1) Ta kobieta jest tak samo obsesyjna i maniakalna jak pan. (That woman is as obsessive and compulsive as you are.) 2) Potrafi być zdesperowana, nieobliczalna i obsesyjna. (She becomes needy, erratic and obsessive) I'm not 100% certain, but in Russian it probably means навя́зчивый. I've found it in the PONS dictionary.
August 23, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!