Raissa Wasilisa
他 是 坐 飞机 来 的 Wat betekent dit: hij is met het vliegtuig gekomen of hij komt met het vliegtuig?
Aug 26, 2018 12:03 PM
Answers · 5
is niet precies het equivalent“by”
August 27, 2018
Hij kwam met het vliegtuig, in het Chinees,“坐”Net als in het Engels “by”
August 27, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!