Jéssica
Bir sorum var Orada ve Orda aynı anlama sahiptir?
Aug 27, 2018 8:59 PM
Answers · 7
-dir eki kişi eki değil. Genelleme, tahmin, resmî ifade, örnekleme gibi çeşitli anlamları var. Üçüncü tekilin ve üçüncü çoğulun kişi eki yok. O yüzden her zaman -dir eklemeye alışmamanı öneririm. | el sufijo -dir no es un sufijo personal. Tiene los significados como la generalización, la expresión formal, la ejemplificación. El singular y plural segundos no tienen sufijos personal. Por lo tanto, te recomendo no acostumbrarte a añadir -dir siempre.
August 28, 2018
Aynı anlama sahip. Konuşma dili: orda yazı dili: orada
August 27, 2018
"Orada" ve "Orda" aynı anlama mı sahip? | ¿"Orada" y "orda" tiene el mismo significado?
August 28, 2018
They both mean the same thing. Orada = written word for "there" Orda = spoken word for "there" (slang)
August 30, 2018
"Orada" ve "Orda" aynı anlama sahip. | "Orada" y "orda" tiene el mismo significado.
August 28, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!