Olég
Nachoustat se Co znamená nachoustat se? Předem dík.
Sep 5, 2018 5:12 PM
Answers · 4
Podle mě se jedná o nářečí. Použil bych to třeba ve spojení s látkou. Nachoustá se jako že se nakrabaní nebo shrne přes sebe. Do you understand or shall I translate it?
September 7, 2018
Takové slovo neznám - je to správně napsané?
September 7, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!