[Deactivated user]
Co to oznacza "śmiem"?
Sep 16, 2018 7:54 AM
Answers · 3
Śmiem ---- śmieć = mieć odwagę, śmiałość [English: dare] Jak śmiesz! How dare you! Śmiem powiedzieć, że .... - I dare to say that...
September 16, 2018
śmiem = mam odwagę ! jak śmiesz = jak masz odwagę !
September 16, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!