Elena
vše nebo všechno Jaký je rozdíl mezi "vše" a "všechno"? Děkuji předem za odpovědi.
Sep 19, 2018 4:21 PM
Answers · 2
"Vše" je formálnější, používá se spíš v psaném projevu, v knížkách, článcích atd. "Všechno" se běžně používá i v mluvené češtině, ale stejně jako "vše" je to spisovné slovo. Význam je u obou stejný. "Vše je v pořádku." "Všechno je v pořádku."
September 20, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!