Community Web Version Now Available
M-mm
อยากเก่ง ภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากตรงไหน? เราไม่รู้ว่าความรู้ในด้านภาษาอังกฤของเราตอนนี้รู้ถึงระดับไหน ฟังออกบางคำ แต่ตอบกลับไม่ได้ไม่รู้จะเรียงคำพูดยังไง อยากเอาไปใช้ในการทำงานเพราะสือสารกับแขกไม่รู้จะคุยยังไง
19 ก.ย. 2018 เวลา 18:06
1
0
Answers · 1
Perhaps get some lessons? If you have some specific questions, please ask.
20 กันยายน 2018
M-mm
Language Skills
English, Japanese, Thai
Learning Language
English, Japanese