Elena
"připravit o lup" Dobrý den! Vysvětlete mi, prosím, co znamená "připravit o lup"? Děkuji.
Sep 29, 2018 8:58 AM
Answers · 3
"Lup" je předmět, nebo předměty, které někdo (zloděj, lupič) ukradl. Pokud zloději tyto předměty někdo vzal, připravil ho o lup.
September 29, 2018
Připravit o lup/ je čtvrtý pád / o koho o co Pátý pád je oslovujeme voláme
October 14, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!