Community Web Version Now Available
Lynn
Ni hao. Wo de ming zhi linda. Wo yao xue hua yi. Yuo ren ke yi jiao wo hua yi ma? Xie xie.. Lets exchange language lesson. I know malay, thai, and english and i need someone can teach me mandarin [emoji]
Oct 3, 2018 8:33 AM
2
0
Answers · 2
I think NO hua yi it's huá yǔ 华语 or hàn yǔ 汉语
October 6, 2018
What do you mean by "hua yi". Do you mean "han yu"?漢語
October 3, 2018
Lynn
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Malay, Thai
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Thai