Community Web Version Now Available
hiro
“ไม่ได้...แล้ว” มีความหมายว่า“อนาคต”ด้วยไหมคะ สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ “ไม่ได้ verb แล้ว” ฉันได้เข้าใจว่า ใช้อธิบายเกียวกับ“ปัจจุบัน” ค่ะ เช่น ...ไม่ได้ไปแล้ว I do not go. แต่ประโยคนี้ “สัปดาห์หน้าไม่ได้ไปแล้ว ” นี่หมายถึง เกียวกับ“อนาคต”ใช่ไหมคะ วีธิการใช้แบบนี้ ใช้บ่อยรึเปลาคะ ขอบคุณค่ะ
Oct 6, 2018 2:45 AM
7
0
Answers · 7
ใช่ค่ะ อนาคต หรือพูดสั้นๆ ว่า "ไม่ได้ไปแล้ว" ใช้บ่อยมากค่ะ
October 7, 2018
คุณ Mareenar ขอบคุณที่ช่วยสอนนะคะ ต้องใช้คำว่า พรุ่งนี้ เย็นนี้ อย่างที่มีความหมาย“อนาคต”ใช่ไหมคะ เข้าใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะ^^
October 15, 2018
ไม่ได้ไปแล้ว เป็นประโยคบอกเล่า ใช้กับปัจจุบันค่ะ แต่ถ้าจะใช้กับอนาคต ต้องใส่อนาคตเข้าไป เช่น พรุ่งนี้ไม่ได้ไปแล้ว เย็นนี้ไม่ได้ไปแล้ว หรือ ขึ้นอยู่กับบทสนทนา เช่น เพื่อนถามว่า พรุ่งนี้ไปไหม ก็ตอบไปว่า ไม่ได้ไปแล้ว ก็ได้เช่นเดียวกัน
October 15, 2018
hiro
Language Skills
Japanese, Thai
Learning Language
Thai