Sergey
Ar galima dukart naudoti galininką po "vadinti" veiksmažodžio? Lotynų kalboje su keliais veiksmažodžiais reikėjo naudoti "accusativus duplex" kalbos konstrukciją, pvz. puto (galvoju) te (tave, G.) amicum meum (mano draugą, G.). O kaip reikia išversti į lietuvių kalbą tokį sakinį? Angliškai: I call you my friend. Rusiškai: Я называю тебя своим другом. Tai būs lietuviškai "Vadinu tave savo draugą", su galininku kaip lotyniškai, "Vadinu tave savo draugu", su įnagininku kaip rusiškai, arba apskritai kitaip?
Oct 13, 2018 5:15 PM
Answers · 1
turėtų būti - Vadinu tave savo draugu.
October 19, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Sergey
Language Skills
Bulgarian, English, French, Lithuanian, Polish, Russian, Slovenian, Spanish, Ukrainian
Learning Language
English