Rene
Как се произнася "27 септември"? Здравейте, Имам един въпрос: Как се произнася "27 септември" в това изречение: "Събитието се състои на 27 септември"?
Nov 1, 2018 10:23 AM
Answers · 2
В официалния език (по телевизии, вестници и в книги) се чете като "двадесет и седми септември", а в разговорната реч най-често се използва "двайсет и седми септември". Официално се пише "двадесет, тридесет, четиридесет, петдесет, шестдесет", а в разговорната реч много често се използва съкратената форма: "двайсет, трийсет, четирсет, педесет, шейсет".
November 1, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Rene
Language Skills
Bulgarian, Czech, English, French, German, Greek, Italian, Russian, Spanish
Learning Language
Czech, German, Greek, Russian