A*P
What these Initials are for ... In the site https://sjp.pl/ → słownik języka polskiego Tables for most words give some letters (like follows) to introduce. I failed in searching any explanation. What are they for? O --- człowieka, człowiekiem, człowiekowi, człowieku R --- snem, snowi, snu S --- snów Z --- snach, snami, snom z --- sny ~ --- śnie X --- człowieczego, człowieczemu, człowieczych, człowieczym, człowieczymi, ... b --- nieczłowieczy x --- człowiecza, człowieczą, człowiecze, człowieczej, ... y --- człowieczo, nieczłowieczo Please
Nov 8, 2018 6:33 PM
Answers · 4
Słownik SJP.PL about himself: "Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów obcych i słownik do gier w jednym. Słownik jest rozwijany z myślą o zastosowaniu do sprawdzania pisowni w programach open-source, do gier słownych (np. literaki) i do użytku online jako kilka rodzajów słowników w jednym. Redakcją słownika zajmują się hobbyści." <-------- This site is not a good source of information. I recommend you: sjp.pwn.pl
November 8, 2018
Maybe it is declension method for given word, ex. X - człowiecz-ego, człowiecz-emu, człowiecz-ych, człowiecz-ym, człowiecz-ymi X - smaczn-ego, smaczn-emu, smaczn-ych, smaczn-ym, smaczn-ymi X - waleczn-ego, waleczn-emu, waleczn-ych, waleczn-ym, waleczn-ymi But I'm not sure...
November 8, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
A*P
Language Skills
Chinese (Mandarin), French, Hindi, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish
Learning Language
Spanish