TKT
Please help me translate for a letter! Could you help me translate these phrases to Vietnamese please? [emoji] I'm writing my parents a congratulation letter! "Happy wedding anniversary!" "You (my parents) are already celebrating your 20th year! (Wedding anniversary)" "I wish you happiness, good health and fortune for the upcoming years together." "Thank you for making me food every day." Cảm ơn!
Nov 11, 2018 7:44 PM
Answers · 2
"Happy wedding anniversary!" "You (my parents) are already celebrating your 20th year! (Wedding anniversary)" "I wish you happiness, good health and fortune for the upcoming years together." "Thank you for making me food every day." Mừng kỷ niệm ngày cưới! Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ. Con chúc bố mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh và ngày càng thịnh vượng trong những năm tới. Con cám ơn vì bố mẹ đã nấu ăn cho con mỗi ngày.
November 14, 2018
I will try my best. " Chúc mừng ngày cưới của bố mẹ. Đây là lần thứ 20 bố mẹ đã cùng kỉ niệm ngày cưới. Con chúc bố mẹ sức khỏe và hạnh phúc viên mãn. Chúc hai người tiếp tục cùng nhau bước đi trong những năm sau này của cuộc đời. Cảm ơn vì nấu ăn cho con mỗi ngày." Happy anniversary to your parents.
November 11, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
TKT
Language Skills
English, Finnish, French, German, Korean, Swedish, Vietnamese
Learning Language
French, German, Korean, Swedish, Vietnamese