Alex
Który przypadek? Dzisiaj mamy szóstego sirpnia (Dopełniać) czy szóste (Biernik) sierpnia ? Dlaczego?
Nov 13, 2018 12:19 PM
Answers · 2
Dzisiaj mamy ósmy sierpnia. ósmy - mianownik (kto? co?) Który mamy dzisiaj dzień sierpnia? Dzisiaj mamy ósmy (dzień) sierpnia. Ósmego sierpnia byłem w Warszawie. ósmego - dopełniacz (kogo? czego?) Którego dnia sierpnia byłeś w Warszawie? Byłem w Warszawie ósmego (dnia) sierpnia.
November 13, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Alex
Language Skills
English, Polish, Russian, Spanish
Learning Language
English, Polish, Spanish