Community Web Version Now Available
Albanian Teacher
How difficult you found to learn Albanian language?
Feb 11, 2008 11:03 PM
1
1
Answers · 1
Ne fund te fundit, jo e veshtire. Por megjitheate, shume te veshtire ne fillimin! Me pelqen gjuha, gezohem shume se kam qene nje nxenes te gjuhes shqipe, qysh nga viti 1974. Gjuhtaret jane gezuar per te mesojne shqip, nje gjuhe te vjeter, te bukur, shkelqyeshme. // When all is said and done, not difficult. Anyway, it was difficult in the beginning. I like the language, I'm happy to be a student since !974 of Albanian. Linguists are glad to learn Albanian, an ancient language, beautiful, distinguished.
June 25, 2011
Albanian Teacher
Language Skills
Albanian, English, Italian
Learning Language
English, Italian