eleonoradelidou
What is the meaning of the following with other words in turkish? Yaĝmur gibiydi gözümde lakin herkese dolu gibi yaĝmak vardı özünde.
Jun 20, 2019 10:28 AM
Answers · 1
Yağmur gibiydi gözümde: Bana göre o yağmur gibiydi. Ben onu yağmura benzetiyordum.  --*--  Lakin: Ancak Ama Fakat  --*--  Herkese dolu gibi yağmak vardı özünde: O, herkesin üzerine dolu gibi yağabilecek bir öze/kişiliğe/karaktere sahipti. Onun özünde/kişiliğinde/karakterinde, herkesin üzerine dolu gibi yağabilecek bir özellik vardı. Onun özü/kişiliği/karakteri, herkesin üzerine dolu gibi yağabilecek nitelikteydi.
June 27, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!