Sergey
Френските думи в българския език Добър вечер! Хората, изучаващи българския език, бързо намират там много думи от френския произход. Например: миньор, сервитьор, асансьор... Дори това, което се казва на сегашния френски "penalty" (между другото, за същият начин това се казва и на английски), се превежда на български като "дузпа". Във Уикипедията на български може да прочете, че douze pas значи "дванайсет крачки" на френски. Ето въпросът ми: откъде българският език има толкова много думи от френския произход?
Jun 20, 2019 4:20 PM
Answers · 2
Martin, много благодаря за Вашия отговор!
July 20, 2019
Още преди създаването на третата българска държава в 1878 г. в българските училища масово се изучава френски език. Който до началото на Първата световна война в 1914 г. е и международен език. Какъвто по-късно става английският. Освен това синовете на много от богатите българи са учили във Франция и там са получили висше образование. И много думи са заимствани от френския.
July 19, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!