kamil poland
Professional Teacher
Traer I llevar Na polski to znaczy przynieść tutaj Zanieść tam? czy dobrze to zrozumiałem?
Jul 3, 2019 1:08 PM