[Deactivated user]
Any turkish native speaker Translate into english ÖZET;Sosyo-ekonomik gelişme, ekonomik büyüme kavramıyla birlikte, yapısal ve insani gelişmeyi içine alan sosyal değişkenleri de kapsamaktadır. Bilimsel çalışmalarda ülkelerin gelişmişlik düzeyini araştırmak amacıyla, çok sayıda ekonomik, sosyal ve kültürel değişkenlerle ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılması önem arzetmektedir.Bu çalışma Afganistan’ın sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyini ECO üyesi ülkeler ile mukayese etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada kapsamına dahil edilen ECO üyesi ülkelerin demografik ve sağlık, eğitim ve kültür, istihdam, gelir ve yoksulluk, hayat kalitesi ve çevre ve kalkınma ana değişkenleri analiz edilmiştir. Veri ve değişkenler arasındaki benzerlik ya da farklılıkları tespit etmede kullanılan istatistiksel yöntemlerden kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda, Afganistan’ın temel olarak sosyo-ekonomik açıdan benzer olduğu ülke gruplarının değişiklik göstermekle birlikte daha çok Pakistan ile aynı grupta yer aldığı görülmektedir.
Jul 13, 2019 8:45 AM