Community Web Version Now Available
Fang
een vraag over passieve zin Te veranderen deze zin: "De dokter gaat mij onderzoeken." Welke passieve zin is correct? - Ik word door de dokter gegaan onderzoeken. of - Ik ga door de dokter worden onderzocht. of -Ik word door de dokter onderzocht. (swichting to English) also if I want to make this sentence back to active; "De baby wordt door de moeder uitgekleed." Is it; - De moeder kleed de baby uit. also "De wond wordt door hem ontsmet." --> Hij ontsmet de wond. Dank u.
Aug 21, 2019 1:34 PM
2
0
Answers · 2
Het eerste deel van je vraag heb ik al beantwoord. De zinnen 'De moeder kleedt de baby uit' en 'Hij ontsmet de wond' zijn goed. Goed gedaan! a De baby wordt door de moeder uitgekleed. 1 De tijd van de passieve zin is o.t.t. (present). De actieve vorm moet dus ook in de o.t.t. staan. 2 In de passieve vorm is ‘De baby’ onderwerp (subject). In de actieve vorm is ‘de baby’ lijdend voorwerp (object). 3 In de passieve zin staat 'wordt'. In de actieve vorm vervalt ‘wordt’. 4 In de passieve vorm is ‘door de moeder’ een door-bepaling. In de actieve vorm is ‘de moeder’ onderwerp (subject). 4 + 3 + 2 + 1: De moeder kleedt de baby uit. (de moeder = subject, wordt = vervallen, de baby = object, de tijd = o.t.t.). b. De wond wordt door hem ontsmet. 1 De tijd van de passieve zin is o.t.t. (present). De actieve vorm moet dus ook in de o.t.t. staan. 2 In de passieve vorm is ‘de wond’ onderwerp (subject). In de actieve vorm is ‘de wond’ lijdend voorwerp (object) 3 In de passieve zin staat 'wordt'. In de actieve vorm vervalt ‘wordt’ 4 In de passieve vorm is ‘door hem’ een door-bepaling. In de actieve vorm is ‘hij’ onderwerp (subject). 4 + 3 + 2 + 1: Hij ontsmet de wond. (hij = subject, wordt = vervallen, de wond = object, de tijd = o.t.t.) Groet, Bas
August 22, 2019
Fang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, Japanese
Learning Language
Dutch