Community Web Version Now Available
Fang
wat is de grammaticaal structie van deze zin? “Ik ben het niet met jouw mening eens.” Ik begrijp zijn betekenis maar kunt u de grammaticaal structuur uitleggen? Vooral "ik ben het" en "eens".
Aug 29, 2019 9:58 AM
2
1
Answers · 2
Hallo Fang, Je stelt weer een interessante vraag. De grammaticale structuur van de zin “Ik ben het niet met jouw mening eens.” is: Ik = subject (onderwerp) ben = finite verb (persoonsvorm) ben het eens = nominal predicative (a predicative not only consisting of verbs) het eens = part of nominal predicative without the verb ('ben') (naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde) met jouw mening = preposition object (voorzetselvoorwerp) niet = adverbial clause ‘het eens zijn (met)’ is een vaste formulering, een werkwoordelijke uitdrukking. Ik zou deze zin iets anders formuleren: ‘Ik ben het niet met jou eens’ (Dit verandert de structuur niet) Groet, Bas (let me know if you want to know more about the nominal predicative)
August 29, 2019
Fang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, Japanese
Learning Language
Dutch