Community Web Version Now Available
Fang
is "over" met spreken of met een tijdje in deze zin? Ik ben twee vragen over deze in: "Ik spreek je over een tijdje nog wel." 1. is "over" met spreken of met een tijdje? 2. Ik begrijp niet wat "ik spreek je (over)" betekent. Waarom niet "Ik spreek met je"?
Aug 31, 2019 4:42 PM
4
0
Answers · 4
Hallo Fang, Je hebt weer een leuke vraag gesteld. Op http://taalprof.blogspot.com/2014/02/spreken-is-zilver.html vind je een diepgaande discussie over (o.a.) ‘ik spreek je’. Ik heb twee vragen over de zin: "Ik spreek je over een tijdje nog wel." 1. Hoort ‘over’ bij ‘spreken’ of bij ‘een tijdje’? Antwoord: ‘over’ hoort bij ‘een tijdje’ Je kunt op een eenvoudige manier bepalen wat een zinsdeel is (welke woorden bij elkaar horen). Als je een deel van de zin vooraan in de zin kunt zetten (en de betekenis verandert niet echt) dan heb je een zinsdeel gevonden. Bijvoorbeeld: ‘Hij gaat over twee dagen naar Rotterdam.’ 'Over twee dagen gaat hij naar Rotterdam.’ Zinsdelen: Hij/ gaat/ over twee dagen/ naar Rotterdam In de zin ‘Ik spreek je over een tijdje nog wel’ kun je ‘over een tijdje’ vooraan zetten dus is het een zinsdeel. ‘Over een tijdje spreek ik je nog wel’ (Met ‘nog' en 'wel’ zie je dat het trucje niet altijd soepel werkt 😊). 2. Ik begrijp niet wat "ik spreek je (over)" betekent. Waarom is het niet "Ik spreek met je"? Antwoord: In deze zin is ‘je’ het lijdend voorwerp (direct object). Een lijdend voorwerp begint nooit met een voorzetsel (preposition). (zie: blog van de Taalprof). ‘Ik spreek je nog wel’ kan iets dreigends hebben. Als je vindt dat iemand ergens te makkelijk over denkt (bijvoorbeeld over het lopen van de vierdaagse), kun je dit zeggen in de verwachting dat de ander er niet meer makkelijk over denkt na het lopen van de vierdaagse. De betekenis kan ook meer neutraal zijn: Je kunt ‘Ik spreek je over een tijdje nog wel’ gebruiken als iemand bijvoorbeeld op vakantie gaat en je hem/ haar daarna wel weer spreekt. Dan is de betekenis meer: ‘met iemand praten' Zie ook: https://onzetaal.nl/taaladvies/praten-spreken/ Er valt nog veel meer te zeggen over dit zinnetje, maar daarvoor is het hier niet de plaats. Groet, Bas Scholts
September 1, 2019
Hoi Fang, In your sentence 'Ik spreek je over een tijdje nog wel', 'over' is connected to 'tijdje'. The part 'over een tijdje' could be translated to 'in a while'. So, the 'over' in your sentence does not say anything about the verb 'spreken'. It is possible also to say 'ik spreek je nog over die afspraak'. In that sentence, the 'over' has another use and can be translated to 'about'. Ik spreek je nog over die afspraak means I'll talk to you about that appointment. Ik hoop dat het zo iets duidelijker voor je is!
September 1, 2019
Fang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, Japanese
Learning Language
Dutch