Community Web Version Now Available
Fang
is "komen + past particle" in deze zin een grammaticale strutuur? Het is een interview met de schoolvoorzitter van een school. Een leerling was om het leven gekomen door een pistoolschot. De schoolvoorzitter zag: "Kinderen (van deze school) komen niet springend binnen zoals normaal." Ik heb twee vragen over deze zin: 1. Is "komen springend" een grammaticale strutuur? 2. Wat betenkent "springend binnen zoals normaal"? Dank u.
2019年9月15日 15:36
3
0
Answers · 3
Hallo Fang, Het is een interview met de (schoolvoorzitter) directeur van een school. Een leerling was om het leven gekomen door een pistoolschot. De directeur (zag) zei: "Kinderen (van deze school) komen niet springend binnen zoals normaal." Ik heb twee vragen over deze zin: 1. Is "komen springend" een grammaticale (strutuur) structuur? Ja, dit is correct Nederlands. ‘springend’ is een tegenwoordig deelwoord (present participle) dus geen voltooid deelwoord. Het tegenwoordig deelwoord is een vorm van het werkwoord. Het wordt gevormd door aan de infinitief -d of -de toe te voegen. Tegenwoordige deelwoorden kunnen ook als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. "Wat is hier gaande?" "Zuchtend liet de leraar zich op een stoel zakken." 2. Wat (betenkent) betekent "springend binnen zoals normaal"? Het is niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld. Ik denk aan twee mogelijkheden: 1. De leerlingen van deze school komen vandaag niet vrolijk en enthousiast binnen (omdat een leerling is overleden) 2. Leerlingen van deze school komen nooit vrolijk en enthousiast binnen omdat het leven buiten de school gevaarlijk is. Groet, Bas Scholts
2019年9月15日
1. Sorry, maar ik weet niet helemaal zeker wat je bedoelt ^^ 2. Datbetekend dat ze niet opgewonden binnen kwamen, de kinderen voelen zich niet zo opgewonden om naar school te komen nadat er een van hun medeleerlingen omgekomen was. Oftewel ze voelden zich een beetje "under the weather".
2019年9月15日
Fang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, Japanese
Learning Language
Dutch