Community Web Version Now Available
Fang
zijn deze zinnen foud? (van NOS Jeugdjournaal) 1. "We zijn aanwezig op de scholen om kinderen te helpen om hiermee om te gaan." - Is de tweede “om” overtollig? 2. "Die wil er liever een tekening overmaken en dat kan ook." - Ik denk dat het moet “een tekening maken” zijn.
2019년 9월 15일 오후 10:28
1
0
Answers · 1
Hallo Fang, (foud = fout) 1. "We zijn aanwezig op de scholen om kinderen te helpen om hiermee om te gaan." - Is de tweede “om” overtollig? Je kunt het tweede ‘om’ inderdaad weglaten 2. "Die wil er liever een tekening overmaken en dat kan ook." - Ik denk dat het moet zijn: “een tekening maken” zijn. Het moet zijn: “Die wil er liever een tekening over maken.” ‘over’ is een voorzetsel en geen deel van het werkwoord. ‘Er’ verwijst naar iets, misschien iets vervelends of ergs. Om die gebeurtenis te kunnen verwerken, kun je een tekening maken (of een verhaal schrijven). De zin: “Die wil liever een tekening maken” is correct Nederlands. In deze zin mis je de verwijzing naar de gebeurtenis (‘er’). De zin: “Die wil er liever een tekening maken” is niet correct. (‘overmaken’ daarentegen is een scheidbaar werkwoord en het betekent (o.a) ‘geld verzenden naar, betalen per bank’ en dat wordt hier niet bedoeld). Groet, Bas Scholts
2019년 9월 16일
Fang
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, Japanese
Learning Language
Dutch