Nastya
Ševčík přepis (transcription) // Русская транскрипция Ševčík? Как правильно произнести и написать фамилию Ševčík на русском языке? Севчик? Шевчик? // Jak vyslovit a napsat příjmení Ševčík v Ruština?
Sep 29, 2019 7:22 PM
Answers · 2
Dobrý den správný přepis je ve druhém slově (nemám po ruce azbuku). Vyslovuje se š ne s.
January 3, 2020
Шевчик
October 7, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nastya
Language Skills
English, German, Japanese, Russian
Learning Language
English, German, Russian