Evgeniia
Korrigera mina meningarna Hej! Jag söker vem kan korrigera mina meningarna och förklara. Den jätte viktigt. Tack
Sep 30, 2019 3:54 PM
Answers · 3
Korrigera mina meningarna --> Korrigera mina meningar.
January 1, 2020
Hej! Jag söker någon som kan korrigera/rätta mina meningar. Det är jätteviktigt.
October 21, 2019
Jag kan gärna hjälpa dig. Skicka mig ett privat meddelande ;)
October 12, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Evgeniia
Language Skills
English, Russian, Swedish
Learning Language
English, Swedish