Jordan
How to ask for coffee to go in Irish? Conas a deir tú "coffee to go" i nGaeilge? Shíl mé go raibh sé "caife le himeacht"?
Oct 15, 2019 9:53 PM
Answers · 1
"Caife le tabhairt liom" más á ordú atá tú; "caife le tabhairt leat" a déarfadh an duine atá á dhíol leat. Níl "caife le himeacht" ceart: ní fios cá n-imeodh sé.
December 6, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Jordan
Language Skills
English, French, Gaelic (Irish), German, Swedish
Learning Language
French, Gaelic (Irish), German, Swedish