Tatiana Shulga
Community Tutor
Please explain turkish grammar of these sentences: 1. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Why not "çalışkanız, düzenliyiz ve dikkatliyiz"? Does it mean that there has to be only one "-iz" in one senetence, and it has to be joined to last adjective? 2. Ben daha sessiz ve sakinim. Another example, the same question. "Sessiz" doesn't have "-im" because 2 times it could be too much. Do I think right?
Oct 17, 2019 12:35 PM
Answers · 4
Bunlar doğru: 1. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. 2. Ben daha sessiz ve sakinim. Bunlar da doğru: 3. Ben ve Aylin çok çalışkanız, düzenliyiz ve dikkatliyiz. 4. Ben daha sessizim ve sakinim. Matematiksel bir ifade gibi düşünebilirsiniz: d(3a + 4b - 2c)  =  3ad + 4bd - 2cd Örnek-1  =  Örnek-3 Örnek-2  =  Örnek-4 Ama akıcılık (fluency) açısından çoğunlukla Örnek-1 ve Örnek-2 tercih edilir.   (İstisnalar dışında!) İstisnaya örnek: Bir kişi kendini överken yavaş yavaş ve vurgulayarak şöyle diyebilir: Ben çok başarılıyım, azimliyim, sabırlıyım veee ikna ediciyim.
October 19, 2019
easy
October 17, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Tatiana Shulga
Language Skills
English, French, Greek, Russian, Spanish, Turkish
Learning Language
English, French, Greek, Spanish