Kabaczek
Need help with ckecking translating some sentences into polish I'm sorry for my grammar mistakes. Please, help me fix them. I didn't learn polish for a long time, and now try do it again. Questions: Why is it important to learn foreign languages? Why do you learn this language? Nie mysłę, że nauka języków obcych jest ważne zajęcie. To jest poprostu jedno z hobby. Ktoś więcej lubie uprawiać sport lub czytać ksiązki. To też jest interesujące. Wydaje mi się, że język polski jest podobny do języka rosyjskiego. Lubię uczyć się polskiego, ale kilkakrotnie rzuciłam kursy językowy. Myślałam że nie miałam na to wolnego czasu, ale może być nie miałam celu. Dziękuję bardzo!
Oct 17, 2019 2:48 PM
Answers · 2
Nie mysłę, że nauka języków obcych jest ważne zajęcie. Myślę, że nauka języków obcych nie jest ważnym zajęciem. To jest poprostu jedno z hobby. To jest po prostu (jedno z) hobby. Ktoś więcej lubie uprawiać sport lub czytać ksiązki. Ktoś bardziej lubi uprawiać sport lub czytać książki. To też jest interesujące. Wydaje mi się, że język polski jest podobny do języka rosyjskiego. Lubię uczyć się polskiego, ale kilkakrotnie rzuciłam kursy językowy. To też jest interesujące. Wydaje mi się, że język polski jest podobny do języka rosyjskiego. Lubię uczyć się polskiego, ale kilkakrotnie rzuciłam (rzucałam) kursy językowe. Myślałam że nie miałam na to wolnego czasu, ale może być nie miałam celu. Myślałam, że nie mam na to wolnego czasu, ale być może nie miałam celu.
October 18, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Kabaczek
Language Skills
English, Gaelic (Irish), Polish, Russian
Learning Language
English, Gaelic (Irish), Polish