Oskar Welzl
Keyifler nasıl? Geçen hafta kursumuzda "Keyifler nasıl?" deyimini öğrendik. "Nasılsın?" yerinde "Keyifler nasıl?" söyleyebildiğimizi öğretmen anlattı. İki de sorum var: 1) "Keyifler nasıl" daha önce hiç duymadım. Bu deyim yaygın mı? 2) Her durumda "Keyifler nasıl?" uygun mu veya "Keyiflerin/Keyifleriniz" diyebilir miyim?
Oct 26, 2019 12:06 PM
Answers · 4
@Abdullah çok teşekkür ederim. Cevap değil, yorum yazmana rağmen çok iyi anlattın.
November 2, 2019
Hayır her durumda uygun değil. Çok samimî olman gerek. Nein, es passt zu jeder Lage nicht. Du musst aufrichtig sein.
October 30, 2019
*"Keyifler nasıl" diyebildiğimizi "söylemek" yan cümle gerektirir, ama "demek" alıntıyla kullanılır. "söylemek" bedürft des Nebensatzes, aber man verwendet "demek" durch das Zitat.
October 30, 2019
''Keyifler nasıl'' arkadaşlar,samimi olunan kişiler arasında (aile gibi) yaygın olarak kullanılır.''Keyifler nasıl'' samimi bir şekilde ''nasılsın '' demektir.Her durumda kullanılmaz.Resmi bir dilde konuşacaksanız ,kullanmamalısınız.Bir öğrenci öğretmenine demez ya da tanımadığınız ,yeni tanışdığınız biri için kullanmamalısınız. ''Keyifleriniz nasıl ''daha kibar sorma şeklidir ve herkese bu şekilde soru sorabilirsiniz ancak genelde yeni tanıştığınız birine değil.''Keyifleriniz nasıl Ayşe Hanım /Arif Bey gibi.Bu hem samimi hem de saygılı/resmi bir şekilde ''nasılsın'' demektir.
October 26, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Oskar Welzl
Language Skills
Austrian German, English, French, German, Latin, Turkish
Learning Language
Turkish