Luna
Panią Anną lub panią annę Czekam na panią Anną/ panią Annę Możecie mi powiedzieć który przykład jest poprawny?
Nov 7, 2019 10:54 AM
Answers · 3
"Czekam na panią Annę" "Rozmawiam z panią Anną"
November 7, 2019
Pytasz o "odmianę rzeczownika przez przypadki"/deklinację: To jest (kto/co?) Anna. - Mianownik Nie widzę (kogo/czego?) Anny - Dopełniacz Kupiłam to (komu/czemu?) Annie - Celownik Czekam na (kogo, co) Annę - Biernik Rozmawiam z (z kim/ z czym) z Anną - narzędnik Rozmawiamy o (o kim/o czym?) o Annie - miejscownik. Anno! (o!) - wołacz "Kupiłam to (komu/czemu?) Annie (celownik)" można zapisać inaczej. Kupiłam to dla (kogo/ czego?) Anny (czyli przypadek zmienił się na dopełniacz).
November 19, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Luna
Language Skills
English, French, Italian, Slovenian
Learning Language
French, Italian