Jade
På eller under här? Hej, språkvänner! Jag undrade om det är nån skillnad mellan "på" och "under i den följande meningen? Jag ska dricka en kopp kaffe på/under pausen. Tack :)
Nov 10, 2019 6:02 PM
Answers · 3
Du kan säga "Jag ska dricka en kopp kaffe i pausen" eller "Jag ska dricka en kopp kaffe under pausen"
November 10, 2019
Du kan också säga "Jag ska dricka en kopp kaffe i pausen".
November 10, 2019
Båda funkar men "på" låter lite märkligt. "Under pausen" är bättre.
November 10, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Jade
Language Skills
English, French, Italian, Norwegian, Swedish, Turkish
Learning Language
English, Norwegian, Swedish, Turkish