Jade
"Undra" VS "fråga" Hej allihopa! :) Jag har alltid trott att skillnaden mellan de två var att "fråga" refereras till någon, medan man kan "undra" bara sig själv. Ex. Jag frågar till Anna vad hon tänker. Jag undrade varför Anna inte ringde. (eller kanske är "jag undrade mig" mer korrekt?) Jag skulle vilja förstå om det stämmer, för att jag har märkt nyligen att ibland är de använda som synonymer. Tack så jättemycket!😊
Nov 13, 2019 10:20 AM
Answers · 1
Du har rätt: man kan fråga någon, men INTE undra någon. Ex. Jag frågar Anna vad hon tänker. (Ingen preposition här) Jag frågar Anna om hon vill ha kaffe. Jag undrade/frågade varför Anna inte ringde. I det sista exemplet ovan är dock undrade och frågade utbytbara. Jämför: "Varför ringde inte Anna?", undrade/frågade jag, Observera att frågan inte är ställd till Anna utan till en annan person.
November 18, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Jade
Language Skills
English, French, Italian, Norwegian, Swedish, Turkish
Learning Language
English, Norwegian, Swedish, Turkish