Adam
Jak to w końcu jest z tym baseballem? Przeczytałem już mnóstwo materiałów na ten temat (po polsku i po angielsku), obejrzałem nawet kilka spotkań - zarówno z angielskim (na Youtube) jak i z włoskim komentarzem (we Włoszech w tv) i nadal niewiele rozumiem z tego sportu. Czy jest tu ktoś zorientowany w temacie kto mógłby mi w miarę przystępnie wytłumaczyć o co właściwie w tym sporcie chodzi?
Nov 13, 2019 8:50 PM
Answers · 1
Jakieś pomysły? :-)
December 11, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adam
Language Skills
English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swahili
Learning Language
English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish, Swahili