Mr. Zhang / 张老师
Professional Teacher
Hur säger man ”är” på rikssvenska? Hur säger man ”är” på rikssvenska? Duolingo säger alltid [ah-r] men människor verkar säga [eh-r] i sånger jag har hört.
Nov 16, 2019 11:04 PM
Answers · 2
Jag skulle säga att "är" är rikssvenska och "er" sticker ut mer. Det kan också tilläggas att "r" ofta försvinner när vi talar. Han ä min bästa vän eller han e min bästa vän.
November 24, 2019
Vissa stockholmare byter ut ä mot e. Jag säger att jag äter räkor, men i Stockholm skulle det bli: "Jag eter reker."
November 18, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Mr. Zhang / 张老师
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Other), English, French, Japanese, Spanish, Swedish
Learning Language
French, Japanese, Spanish, Swedish