Community Web Version Now Available
Tao.liu
Bạn có thể dạy tôi tiếng Việt không? Hello, Xin chào, tất cả mọi người! Tôi là một công việc tại Việt Nam, một người đàn ông trẻ Trung Quốc, đã đến Việt Nam đã được ba tháng, tôi thấy bản thân mình nhiều hơn và nhiều hơn như nó ở đây Thật không may,. các ngôn ngữ tiếng Việt ... những điều tôi sẽ không! Thêm Italki, chỉ muốn tìm hiểu một số người bạn Việt Nam, hoặc sẽ trao đổi Trung Quốc Việt lẫn nhau về học tập. Nếu bạn có cùng một ý tưởng, bạn có thể thêm Skype của tôi: taoliu.k Cảm ơn! Tất nhiên, tôi cũng có thể cung cấp cho phần thưởng nhất định, nhưng bạn phải là người Trung Quốc, hehe. ID:loinguyen3001 ====>Thanks! O(∩_∩)O~
Jan 17, 2011 2:39 PM
4
0
Answers · 4
ur q: Bạn có thể dạy tôi tiếng Việt không? my answer: yes,but If you want to learn Vietnamese you can find , Vietnamese partners :- http://www.italki.com/partners/1---Vietnamese-200-0--0-0.htm Vietnamese teachers :- http://www.italki.com/teachers/1-3-Vietnamese---0-999999-0-0-1.htm
January 20, 2011
Chào bạn! Mình xin viết lại đoạn văn của bạn ở trên như sau: Xin chào tất cả mọi người! Tôi đang làm việc tại Việt Nam. Tôi là một người đàn ông trẻ Trung Quốc. Tôi đến Việt Nam đã được ba tháng. Ở đây, tôi tìm thấy bản thân mình nhiều hơn. Thật không may giữa các ngôn ngữ có sự khác nhau. Tôi không hiểu biết nhiều về tiếng Việt Nam nên tôi đăng ký vào Italki với ý muốn kết bạn cùng những người Việt Nam, hoặc sẽ trao đổi học tập lẫn nhau giữa tiếng Trung Quốc & Việt Nam. Nếu bạn có cùng một ý tưởng như tôi thì bạn có thể liên lạc qua Skype của tôi: taoliu.k Cảm ơn! Tất nhiên, tôi cũng có thể trao cho bạn phần thưởng nhất định, nhưng bạn phải là người Trung Quốc, hehe. Mình viết lại như vậy không biết đã đúng ý của bạn chưa?
January 20, 2011
bạn có thể add nick skype của mình, skype la hoabattu30985.mình có thể dạy bạn tiếng việt, và ngược lại bạn có thể dạy mình tiếng trung quốc được không
January 18, 2011
我, 好 吗? :">
January 17, 2011
Tao.liu
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Vietnamese
Learning Language
English, Vietnamese