Community Web Version Now Available
Nyarloka 
Misawuru.Amanyo ng'ato moro amora monyal puonja Dholuo.Agoyo erokamano. 
Feb 12, 2011 2:21 PM
2
0
Answers · 2
Yawa! In bed kaka yuora!! Nga mopuonji Dholuo? Donge iaa Kenya koso? An amor wuoyo kodi. Nyaka ne ibed gi Joluo chon donge? An ben,de jaoda en Jaluo moro, to wan gi nyathi achiel, kata kamano koro adak Japan ke , nikech an kod tich moro . Umeni shangaaza saana shemeji yangu, na honera kwako kwa bidii yako ya kusoma Kiswahili na Dholuo, bila shaka tutasaidiana, siyo? Koro otiti masani, wauoyo kendo machiegni.
March 6, 2011
Koro Nyarloka, idhi nade ? ageno idhi maber. Kawuono nimesoma makala yako. Labda tunaweza kushirikiana, kubadilisha maoni na vitabu ama kamusi. uwe na siku njema sana oriti NyarMecklenburg :-)
March 6, 2011
Nyarloka 
Language Skills
English, Japanese, Other, Swahili
Learning Language
English, Other, Swahili