[Deactivated user]
Dlaczego krasnal ogrodowy nie mają czasu, żeby uprawiać sport?
Mar 25, 2011 5:18 PM
Answers · 2
Nie wiem, ale przy okazji krasnali ogrodowych przypomniał mi się wywiad z Oksaną: http://www.youtube.com/watch?v=teMIf6fIIzo cóż mamy w Polsce takie mistrzynie ;P
March 25, 2011
Krasnale ogrodowe nie mają czasu żeby uprawiać sport, bo są zajęte pracami ogrodowymi. To chyba oczywiste. Ponadto, doglądają Pana Juljana co deszczem się zanosi, i wszystko złoto co się święci garnce lepią.
March 25, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!