สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน...
Elissa Ahla donia lyrics i would like to have the lyric of "Elissa Ahla donia " both in arabic and also in translation in english plz thx the youtube link: http://www.youtube.com/watch?v=Gldw41Vduv8
Apr 23, 2011 1:29 AM
Answers · 10
احترت أشكى و لا أحكى و لا أبكى من فرحتى من شوقى ليك يا حبيبى بأدعى تكون فى يوم من قسمتى يا أحلى دنيا عشتها فى الكون بحاله فى عنيك ليالى عشقتها أول ما مالو كلمة يا عمرى قلتها قلتها لحظه لقانا ما اعرفش قلبى لما شافك ايه جرى له طول عمرى خايفه احب و أعشق زى كل الناس لانى ما املكش فى حياتى غير حبة الاحساس شفتك ملكت كل شىء فيا فى ثوانى علمت قلبى ازاى يحب و يعرف الاخلاص احترت أشكى و لا أحكى و لا أبكى من فرحتى من شوقى ليك يا حبيبى بأدعى تكون فى يوم من قسمتى Ehtart ashky wala ahky wala abky men farhety Men shoay leek ya habeebi bady tekoon fi youm men esmety Ya ahla donya eshtaha fey el kon be halo Fey ainaik layaly asheataha awal ma malo Kelmet ya omry oltaha lahzet loana Marafsh alby lama shafak aih garalo Tol omry khayfa aheb waeshaq zay kol enas Leany mamloksh fi hayati ghair habet el eh’sas Shoftak malakt kol shee feya be sawany alemt alby ezay yeheb w yaaraf el ekhlas Ehtart ashky wala ahky wala abky men farhety Men shoay leek ya habeebi bady tekoon fi youm men esmety
April 23, 2011
if u need translation for the meaning, please tell me.
April 23, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน...
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, German, Hebrew, Spanish, Thai, Vietnamese
Learning Language
Arabic, Chinese (Mandarin), English, German, Hebrew, Spanish, Vietnamese