Hantu
Përshëndëtje! Si jeni? Unë quhem Flavio dhe jam brazilian. Po mësoj shqip sepse motra ime do të jetojë në Shqipëri dhe ka një i fejuar shqip. Ai është nga Vlora. Të dy flasin anglisht dhe shqip çdo ditë,prandaj edhe unë vendosa të mësoj. Motra ime është mjeke, i fejuar i sai thotë se nesë do të banojë në Shqipëri, mund të gjejë një punë të mirë. Motra ime quhet Uranja, edhe flet italianisht, në ketë menyrë, ata mund të jetojnë në Itali. I fejuar i motrës sime është inxhinier, dhe flet shqip, anglisht, italianisht dhe spanjisht. Ju lutem,më ndihmoni të flas shqip më shumë mirë. Faleminderit shumë.
Nov 4, 2021 7:06 PM
Hantu
Language Skills
Albanian, Portuguese
Learning Language
Albanian