Theresa Le
Chào bạn, gia dình của tui có ba, mẹ, mẹ kế, một em anh 23 tuổi, và một em chị 13 tuổi. Em anh và tui là con của ba mẹ, và em chị là con của ba và mẹ kế. Nhưng em anh và tui cũng thương chị ấy lắm. Ba và mẹ kế đang làm chuyên nghiệp kỹ sư máy tính trong chính phủ. Hồi xưa mẹ làm nhân viên nhà hàng hoặc tiệm cà phê, nhưng bây giờ mẹ không làm việc nữa. Em anh làm chuyen nghiệp cố vấn phần mềm, và em chị đang học lớp tám. Bây giờ tui không sống với gia đình. Tui sống với bạn trai của em gần ba năm rồi.
Sep 19, 2021 11:19 AM
Corrections · 1
Chào bạn, gia đình của tui có ba, mẹ, mẹ kế, một em trai/anh trai 23 tuổi, và một em gái 13 tuổi. Em trai và tui là con của ba mẹ, em chị là con của ba và mẹ kế. Nhưng anh em tui cũng thương chị ấy lắm. Ba và mẹ kế đang làm kỹ sư máy tính cho chính phủ. Hồi xưa mẹ tui làm nhân viên cho nhà hàng hoặc tiệm cà phê, nhưng bây giờ mẹ không làm việc nữa. Anh trai/em trai tui làm cố vấn phần mềm, và em gái thì đang học lớp tám. Bây giờ tui không sống với gia đình. Tui sống với bạn trai của tui gần ba năm rồi.
Sep 19, 2021 1:08 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Theresa Le
Language Skills
English, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese