Vlad
Tôi nghĩ Hà Giang ở miền Bắc Việt Nam là một chỗ rất đẹp vì chỗ này có nhiều núi và cây. Tôi cũng thích thành phố Đà Nẵng vì thành phố này có mì quảng rất ngon. Tôi đã đi du lịch ở Đà Nẵng 5 lần rồi. Còn bạn?
Jun 7, 2021 9:17 AM
Corrections · 7
Tôi nghĩ Hà Giang ở miền Bắc Việt Nam là một chỗ rất đẹp vì chỗ này có nhiều núi và cây. Tôi cũng thích thành phố Đà Nẵng vì thành phố này có mì quảng rất ngon. Tôi đã đi du lịch ở Đà Nẵng 5 lần rồi. Còn bạn?
Good job
July 18, 2021
Tôi nghĩ Hà Giang ở miền Bắc Việt Nam là một chỗ rất đẹp vì chỗ này có nhiều núi và cây. Tôi cũng thích thành phố Đà Nẵng vì thành phố này có mì quảng rất ngon. Tôi đã đi du lịch ở Đà Nẵng 5 lần rồi. Còn bạn?
Tất cả các câu đều đúng ngữ pháp và rất tự nhiên! Rất tốt! All the sentences are grammatically correct and sound very natural. Well done!! Em cũng thích Đà Nẵng vì em thích bãi biển Mỹ Khê. 😃
June 8, 2021
Tôi nghĩ Hà Giang ở miền Bắc Việt Nam là một chỗ rất đẹp vì chỗ này có nhiều núi và cây. Tôi cũng thích thành phố Đà Nẵng vì thành phố này có mì quảng rất ngon. Tôi đã đi du lịch ở Đà Nẵng 5 lần rồi. Còn bạn?
Mình thích Mũi Né, hihi
July 7, 2021
Tôi nghĩ Hà Giang ở miền Bắc Việt Nam là một nơi rất đẹp vì ở đây có nhiều núi và cây. Tôi cũng thích thành phố Đà Nẵng vì có mì quảng rất ngon. Tôi đã đi du lịch ở Đà Nẵng 5 lần rồi. Còn bạn?
June 18, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!