Jesse
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o delikado ang mga credit card. Kung gagawitin mo iyong credit card may maraming diskwento at ibang insentibo. Pwede kang itaas ang credit score mo at mangolekta ng mga puntos. Gayunman, delikado Naman ang mga credit card kung hindi kang magbabayad sa tuwing buwan. Kaya lang dapat kang mag-ingat.
Jun 8, 2021 1:46 AM
Corrections · 9
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o masama ang mga credit card. Kung gagamitin mo iyong credit card, may maraming diskwento at ibang insentibo. Pwede tumaas ang credit score mo at mangolekta ng mga puntos. Gayunman, masama naman ang mga credit card kung hindi ka makakapagbayad buwan buwan. Kaya dapat kang mag-ingat.
June 8, 2021
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o delikado ang mga credit card. Kung gagamitin mo ang iyong credit card ito ay may maraming diskwento at iba pang insentibo. Pwede kong itaas ang credit score mo at mangolekta rin ng mga puntos. Subalit, delikado naman ang mga credit card kung hindi ka magbabayad ng buwanang hulugan. Kaya dapat kang mag-ingat.
June 8, 2021
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o delikado ang mga credit card. Kung gagamitin mo ang iyong credit card maraming diskwento at ibang insentibo kang maaring makuha. Pwede ding itaas ang credit score mo at mangolekta ng mga puntos. Gayunman, delikado ang mga credit card kung hindi ka magbabayad ng buwanang hulog. Kaya dapat kang mag-ingat.
Hi Jesse, when I read your paragraph I thought you're a Filipino. Naintidihan ko ang sinulat mo.
June 8, 2021
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o delikado ang mga credit card. Kung gagamitin mo ang iyong credit card ay maraming diskwento at ibang insentibo. Pwede tumaas ang credit score mo at mangolekta ng mga puntos. Gayunman, delikado naman ang mga credit card kung hindi ka magbabayad sa tuwing buwan. Kaya lang dapat kang mag-ingat.
Mahusay ang pagkakasulat mo sa Tagalog. Pagbutihin mo pa lalo. 👍😊
July 11, 2021
Hindi pa ako sigurado kung mabuti o delikado ang mga credit card. Kung gagamitin ang aking credit card ay maraming diskwento at ibang insentibo. Pwede kang tumaas ang credit score ko at mangolekta ng mga puntos. Gayunman, delikado naman ang mga credit card kung hindi ka magbabayad tuwing buwan. Kaya dapat kang mag-ingat.
June 19, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!