Jesse
Ngayong gabi pumunta kami ng Asawa ko sa restawran ng sushi. Gustong gusto namin ng sushi at iyong restawran ay ang paborito namin. Bamboo House ang pangalan ng restawran. Umorder ako ng tatlong sushi roll- tuna, salmon at igat. Talagang masarap ang sushi pero busog na busog na ako!
Jun 8, 2021 11:59 PM
Corrections · 7
Ngayong gabi pumunta kami ng Asawa ko sa restawran ng sushi. Gustong gusto namin ng sushi at ang restawran na iyon ang paborito naming puntahan. Bamboo House ang pangalan ng restawran. Umorder ako ng tatlong sushi roll- tuna, salmon at igat. Talagang masarap ang sushi pero busog na busog na ako!
June 9, 2021
Ngayong gabi, pumunta kami ng asawa ko sa restawran ng sushi. Gustong gusto namin ang sushi at ang restawran na iyon ang paborito naming restawran. Bamboo House ang pangalan nito. Umorder ako ng tatlong sushi roll- tuna, salmon at igat. Talagang masarap ang sushi at busog na busog na ako!
Bamboo House ang pangalan nito. Ginamit natin ang salitang "nito" bilang panghalili sa restawran upang hindi ito paulit ulit bigkasin sa isang talata. We used "nito" in replace of restaurant so we can avoid repeatedly saying the word restaurant in a paragraph. (nito/ito is a kind of pronoun)
June 10, 2021
Ngayong gabi pumunta kami ng asawa ko sa restawran ng sushi. Gustong gusto namin ng sushi at ang restawran na iyon ay ang paborito namin. Bamboo House ang pangalan ng restawran. Umorder ako ng tatlong sushi roll- tuna, salmon at igat. Talagang masarap ang sushi at busog na busog na ako!
Magaling! Mahusay kang mag Tagalog😊
July 11, 2021
Ngayong gabi nagpunta kami ng asawa ko sa restawran ng sushi, gustong-gusto namin ang sushi ng Bamboo House. Umorder ako ng tatlong sushi roll- tuna, salmon at igat. Talagang masarap ang sushi at busog na busog na ako.
June 19, 2021
Nagpunta kami ng asawa ko ngayon'g gabi sa isang restawran ng sushi. Gusto'ng-gusto namin ito at paborito naman namin'g puntahan ang restawaran na iyon, Bamboo house ang pangalan nito. Umorder ako ng tatlong sushi roll—tuna, salmon at igat. Talaga'ng napakasarp ng sushi at busog na busog ako!
June 12, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!