Jessica Trịnh
Community Tutor
Can you say tongue twisters correctly? 1. Bà Ba béo bán bánh bèo bên bờ biển. 2. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi
0:08
Sep 20, 2021 5:29 AM
Jessica Trịnh
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Japanese