ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอฟริคานส์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 46 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Ian Smith
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Enza Sada
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

79 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Karabo
ติวเตอร์ของชุมชน
4.6

15 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโซโท
ภาษาทสวานา
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Fareeda
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

194 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Sarah-IELTS, TO...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

57 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.50
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Carla de Wet
ผู้สอนมืออาชีพ
4.8

34 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Alberto Ladu
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1554 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Rukencia (Kelly...
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

2579 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Doug
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

353 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Nathma
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

2966 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Aneeqa
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

135 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Jo'
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

571 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Riaan K
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

2043 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Adelaide Sekele
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Johan
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

220 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Stefan
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1122 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Mickey
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

888 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Johannes
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1507 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาดัตช์
ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 19.99
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lara Van Der Sa...
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

777 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Jessica Oakley
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1646 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ