Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi tốt nhất cho bạn.

46 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Ian Smith
Gia sư cộng đồng
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Enza Sada
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

79 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Karabo
Gia sư cộng đồng
4.6

15 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Tiếng Sotho
Tiếng Tswana
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Fareeda
Gia sư cộng đồng
5.0

194 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Sarah-IELTS, TO...
Gia sư cộng đồng
4.9

57 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.50
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Carla de Wet
Giáo viên chuyên nghiệp
4.8

34 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Alberto Ladu
Gia sư cộng đồng
5.0

1554 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Rukencia (Kelly...
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

2579 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Doug
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

353 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Nathma
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

2966 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Aneeqa
Gia sư cộng đồng
5.0

135 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Jo'
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

571 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Riaan K
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

2043 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Adelaide Sekele
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Johan
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

220 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Stefan
Gia sư cộng đồng
5.0

1122 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Mickey
Gia sư cộng đồng
5.0

888 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Johannes
Gia sư cộng đồng
5.0

1507 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Hà Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí theo giờ từ
USD 19.99
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lara Van Der Sa...
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

777 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Jessica Oakley
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1646 bài học

SPEAKS

Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD