ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอลเบเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 13 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Kristi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

54 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Blerina
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

695 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Meg
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

164 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Ola
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1969 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาคาตาลัน
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
การทดลอง
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Irida Hoti
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

816 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Arsena Rustemi
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Damien Monfort
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Eros
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1683 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Silva Bashllari
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

416 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Elson
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

679 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน (กลาง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 14.00
Group 2Created with Sketch.
Olivera
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

728 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Irisa
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

39 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Sofia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

462 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.90
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ