Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng An-ba-ni tốt nhất cho bạn.

14 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Kristi
Gia sư cộng đồng
5.0

56 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Damien Monfort
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng An-ba-ni
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Irida Hoti
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

823 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Ola
Gia sư cộng đồng
5.0

1980 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Catalan
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
Học thử
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Blerina
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

702 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Meg
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

167 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Arsena Rustemi
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Eros
Gia sư cộng đồng
5.0

1692 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Silva Bashllari
Gia sư cộng đồng
4.9

419 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Elson
Gia sư cộng đồng
5.0

680 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 14.00
Group 2Created with Sketch.
Olivera
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

731 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
MartinWies
Gia sư cộng đồng
5.0

52 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng An-ba-ni
Học phí theo giờ từ
USD 40.00
Group 2Created with Sketch.
Sofia
Gia sư cộng đồng
5.0

462 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 9.90
Group 2Created with Sketch.
Albi Miftari
Gia sư cộng đồng
5.0

154 bài học

SPEAKS

Tiếng An-ba-ni
Tiếng Anh
Tiếng Ba Lan
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD